Skip Navigation Links

Regulamin zakupów
SWPP SYSTEM PGE Podręcznik Oferenta Aukcje Elektroniczne

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje Wykonawców, w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez Oddział Rzeszów wprowadzana jest dogrywka w postaci aukcji elektronicznej. W najbliższych miesiącach dogrywka aukcyjna zostanie wprowadzona do przeważającej części naszych postępowań.

Zasady przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej są opisane w § 30 ust. 9-25 Regulaminie Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
W związku z powyższym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów podaje wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji:
a). Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 MHz;
b). Pamięć operacyjna min. 64 MB;
c). System operacyjny MS-Windows w wersji 98 lub wyższej;
d). Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub MS Internet Explorer w wersji 5.5 SP1 lub wyższej;
e). Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s
 

Szczegółowych informacji na temat aukcji udzielają:

  • Jan Miąsik – numer telefonu 17 7497980
  • Krzysztof Słomka – numer telefonu 17 7497981

 

ZAMÓWIENIA WSPÓLNE PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zamówienia Oddziałów
PGE Dystrybucja S.A.
Zamówienia
Oddziału Rzeszów
Przyłącza Zamówienia
pozostałe
 
Skarżysko, dn. 18-04-2014 :: Postępowanie 600/GL/LP/AS/2013
Dostawa wyłączników WN i SN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.
Termin składania ofert do: 2014-05-27 10:00
Link do informacji o ogłoszeniu
 
Lublin, dn. 4-04-2014 :: Postępowanie LZA.3071-94/14
Dostawa kabli elektroenergetycznych na potrzeby PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
Termin składania ofert do: 2014-05-14 09:30
Link do informacji o ogłoszeniu
 
Lublin, dn. 4-04-2014 :: Postępowanie LZA.3071-93/14
Dostawa przewodów elektroenergetycznych na potrzeby PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
Termin składania ofert do: 2014-05-14 09:30
Link do informacji o ogłoszeniu
 
Warszawa, dn. 18-03-2014 :: Postępowanie 67/13/PZWL
Dostawa przekładników WN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.
Termin składania ofert do: 2014-04-24 09:30
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 Wyniki zamówienia: 142/RZ/13/WL/PS/A Dostawa osprzętu do linii kablowych SN i nN

ZAMÓWIENIA ODDZIAŁÓW PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zamówienia wspólne
PGE Dystrybucja S.A.
Zamówienia
Oddziału Rzeszów
Przyłacza Zamówienia
pozostałe
 
Łódź-Teren, dn. 26-03-2014 :: Postępowanie U/64/ŁA/2014
Wycinka gałęzi i drzew pod liniami napowietrznymi w podziale na 17 zadań
Termin składania ofert do: 2014-05-06 9:00
Link do ogłoszenia
 
Warszawa, dn. 25-03-2014 :: Postępowanie 177/14/LZA
Wykonanie wycinek oraz podcinek drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych SN na obszarze PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w podziale na 11 części
Termin składania ofert do: 2014-05-07 09:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ZAMÓWIENIA ODDZIAŁU RZESZÓW
Zamówienia wspólne PGE Dystrybucja S.A. Zamówienia Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. Przyłącza Zamówienia pozostałe
 
Rzeszów, dn. 15-04-2014 :: Postępowanie 81/IP/14/A
Budowa linii SN 15 kV relacji Nisko – Kameralne odgałęzienie Cholewiana Góra
Termin składania ofert do: 2014-04-30 8:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)
 
Rzeszów, dn. 9-04-2014 :: Postępowanie 20/IP/14/M
Opracowanie „Instrukcji eksploatacji stacji 110/30/15 kV Nowy Żmigród”
Termin składania ofert do: 2014-04-23 10:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Rzeszów, dn. 9-04-2014 :: Postępowanie 72/IP/14/A
Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Głogów Małopolski, Tajęcina, Lubenia, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Besko, Myczkowce, Jasienica Rosielna, Zagórz - Malinki, Myczków, Rymanów – 10 zadań
Termin składania ofert do: 2014-04-24 8:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)
 
Rzeszów, dn. 9-04-2014 :: Postępowanie 73/IP/14
Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Nisko, Bojanów, Dąbrówka, Zaleszany, Rozwadów, Przędzel, Grabówka, Józefów, Zaklików, Janów Lubelski –– 12 zadań pod klucz
Termin składania ofert do: 2014-04-25 08:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Rzeszów, dn. 8-04-2014 :: Postępowanie 70/IP/14
Budowa trzech stacji transformatorowych oraz linii kablowych SN i nN dla przyłączenia budynków mieszkalnych na Osiedlach Piaski, Pod Lipą, Słoneczne w Sokołowie Małopolskim
Termin składania ofert do: 2014-04-23 08:00
Informacja nr 1 z dnia 18.04.2014 o pytaniach do SIWZ
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Rzeszów, dn. 4-04-2014 :: Postępowanie 66/IP/14/A
Przebudowa linii SN 15 kV Biecz – Święcany, od odłącznika liniowego nr 146 w Jabłonicy do odłącznika liniowego nr 137 w Lisówku
Termin składania ofert do: 2014-04-17 10:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)
 
Rzeszów, dn. 1-04-2014 :: Postępowanie 56/IP/14
Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – linie Myczkowce-Cisna, Lesko -Tyrawa Wołoska, Myczkowce-Solina, stacja transformatorowa Hoczew 2 – 4 zadania pod klucz
Termin składania ofert do: 2014-04-17 08:00
Informacja nr 1 z dnia 15.04.2014 o pytaniach do SIWZ
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Wyniki zamówienia: 239/IP/13/A Przebudowa stacji 110/30/15 kV Sanok
 Wyniki zamówienia: 49/IP/14 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiektów sieci SN i nN: Gnojnica, Lubzina, Przedbórz, Trzęsówka, Leszcze, Mokrzyszów, Nowa Dęba – 7 zadań pod klucz (Wyniki zadań 1-4)
 Wyniki zamówienia: 293/IP/13/A Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Iwonicz, Miejsce Piastowe, Zatwarnica, Cisna - Lesko, Pietrusza Wola – 5 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 31/IP/14 Roboty budowlane obiektów sieci nN: Trzcinica ORB; Nowy Żmigród OSR; Jasło Technikum Chemiczne; Krosno Traugutta 1; Krosno Traugutta 2; Krosno Traugutta 3; Krosno Traugutta 5; Krosno Traugutta 6; Krosno Traugutta 7; Krosno Traugutta Pawilon – 10 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 292/IP/13/A Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiektów sieci SN i nN – Kolbuszowa - Sędziszów, Ropczyce -Kolbuszowa, Mielec Grunwaldzka, Mielec 21, Mielec 15, 101, Mielec 102 – 5 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 40/IP/14 Budowa linii kablowych 15 kV z GPZ Głogów – 2 etap oraz z GPZ Jasionka
 Wyniki zamówienia: 256/IP/13/A Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Roztoki Dolne, Zatwarnica, Bóbrka, Cisna, Bezmiechowa, Hoczew – zadania pod klucz
 Wyniki zamówienia: 42/LT/14 Wyposażenie pojazdów samochodowych marki Fiat Ducato w zabudowę dla potrzeb służb technicznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 Wyniki zamówienia: 46/LZ/14 Dostawa oleju elektroizolacyjnego dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 Wyniki zamówienia: 2/IP/14/A Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań RE Krosno i Stalowa Wola – 3 zadania
 Wyniki zamówienia: 251/LZ/13/A Dostawa rozdzielnic słupowych nN, dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów
 Wyniki zamówienia: 33/IP/14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań na terenie RE Staszów – 4 zadania
 Wyniki zamówienia: 3/IP/14/A Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań RE Krosno, Rzeszów, Staszów, Sanok i Stalowa Wola – 13 zadań
 Wyniki zamówienia: 287/IP/13/A Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Staszów- Bogoria, Binkowice, Baćkowice, Olbierzowice, Julin, Rzeszów – 6 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 289/IP/13/A Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań RE Mielec, Sanok i Rzeszów – 12 zadań
 Wyniki zamówienia: 263/IP/13/A Przebudowa obiektów sieci SN i nN – Świlcza 1, Trzebownisko, Rzeszów, Nowe Miasto, Świlcza 3, Przewrotne 1 i Przewrotne 12, Świlcza 4 – 6 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 296/IP/13/A Budowa linii kablowych 15 kV w Rzeszowie pomiędzy stacjami transformatorowymi: OSIEDLE 29 – HOTEL DĄBROWSKIEGO oraz ZOR W. POLA - SZKOŁA PODKARPACKA – 2 zadania
 Wyniki zamówienia: 278/IP/13/A Roboty budowlane obiektów sieci SN – Racławówka, Jasionka, Malawa, Rzeszów ul. Zelwerowicza, Rzeszów ul. Staroniwska, Chmielnik, Żołynia – 7 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 282/IP/13/A Wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiektów sieci SN i nN: Mielec Wojsław 4; Mielec Wojsław 5; Mielec Wojsław 9; Mielec 47; Mniszek 3 - 5 zadań pod klucz

PRZYŁACZA
Zamówienia wspólne
PGE Dystrybucja S.A.
Zamówienia Oddziałów
PGE Dystrbucja S.A.
Zamówienia
Oddziału Rzeszów
Zamówienia pozostałe
 
Rzeszów, dn. 17-04-2014 :: Postępowanie 87/IP/14/PRZ
Prace projektowe obiektów sieci SN i nN: Hankówka, Libusza, Krosno Turaszówka, Krosno Urząd Wojewódzki; Strzyżów Rynek; Pustyny, Kobyle, Strzyżów ul. Zielona, Godowa - 7 zadań dla przyłączenia odbiorców
Termin składania ofert do: 2014-05-07 8:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Rzeszów, dn. 15-04-2014 :: Postępowanie 74/IP/14/PRZ
Roboty budowlane obiektów sieci nN – Korczyna-Odrzykoń-Kombornia – dla przyłączenia odbiorców
Termin składania ofert do: 2014-04-29 8:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Rzeszów, dn. 7-04-2014 :: Postępowanie 65/IP/14/PRZ
Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Rzeczyca Mokra, Chodków Stary, Teleśnica Oszwarowa, Tuszów Mały, Jadachy, Tuszyma, Stoki Duże, Odrzechowa, Sanok – dla przyłączenia odbiorców – 9 zadań
Termin składania ofert do: 2014-04-16 8:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Rzeszów, dn. 3-04-2014 :: Postępowanie 71/IP/14/PRZ
Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Świlcza, Łukawiec, Czarna, Mielec, Krosno, Jasło – dla przyłączenia odbiorców – 9 zadań pod klucz
Termin składania ofert do: 2014-04-16 10:00
Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
 Wyniki zamówienia: 36/IP/14/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Sobniów, Łubienko, Kołaczyce, Lipowiec, Iwonicz Zdrój, Teodorówka, Święcany, Kombornia, Trzcinica, Świątkowa Wielka – dla przyłączenia odbiorców
 Wyniki zamówienia: 294/IP/13/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Zatwarnica, Jasło, Nawsie Kołaczyckie, Jasło ul. Baczyńskiego, Biecz, Jasło ul. Młynarska, Zawadka Osiecka, Krosno, Ustrzyki Górne – dla przyłączenia odbiorców – 9 zadań
 Wyniki zamówienia: 28/IP/14/PRZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiektów sieci SN i nN: Rzepedź, Humniska, Łazy 2, Rymanów Zdrój Ogrodowa, Lesko Centrum, Warchoły 2, Ulanów Św. Trójcy, Brzozów Kręta – dla przyłączenia odbiorców – 8 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 38/IP/14/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Pielgrzymka, Niebylec, Glinik Górny, Krosno Polanka, Krosno Żeromskiego, Krosno Chopina dla przyłączenia odbiorców – 6 zadań pod klucz
 Wyniki zamówienia: 41/OZ/14/PRZ Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów objęte umową ramową
 Wyniki zamówienia: 39/IP/14/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN dla przyłączenia odbiorców - Krosno ul. Kaczorowskiego, Rzeszów Dworzysko, Janów Lubelski – zadanie pod klucz
 Wyniki zamówienia: 37/IP/14/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Kaczorowy, Osiek Jasielski, Pogwizdów Nowy, Rzeszów ul. Dębicka, Hoszów – dla przyłączenia odbiorców – 5 zadań
 Wyniki zamówienia: 22/IP/14/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Stale, Lalin gm. Sanok, Besko, Wojtkówka gm. Ustrzyki Dolne – dla przyłączenia odbiorców - 4 zadania
 Wyniki zamówienia: 6/IP/14/PRZ Rozbudowa Stacji 110/30/15 kV Sędziszów Małopolski - opracowanie dokumentacji projektowej
 Wyniki zamówienia: 23/IP/14/PRZRoboty budowlane obiektów sieci SN i nN: Sądkowa Stolarnia; Jasło Kazimierza Wielkiego; Błażkowa 1; Strzeszyn Potoki 9; Kąty Wodociągi 1; Głęboka 5; Biecz Wapniska 6; Biecz 4; Skołyszyn 13 – przyłączenie odbiorców
 Wyniki zamówienia: 18/IP/14/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci nN – Tarnobrzeg; rozbudowa sieci dla przyłączenia M.T.Matyka; Sielec; rozbudowa sieci dla przyłączenia I.K.Nieroda; Brzezówka; rozbudowa sieci dla przyłączenia K.Kisiel; Wrzawy; rozbudowa sieci dla przyłączenia A.Wydra – zadania pod klucz
 Wyniki zamówienia: 288/IP/13/PRZ Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Tarnobrzeg; budowa przyłącza dla zasilania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Werynia; rozbudowa sieci dla przyłączenia M. Żarkowska; Skopanie; rozbudowa sieci dla przyłączenia A. Solarski – przyłączenie odbiorców – 3 zadania

OGŁOSZENIA POZOSTAŁE
Zamówienia wspólne
PGE Dystrybucja S.A.
Zamówienia Oddziałów
PGE Dystrbucja S.A.
Zamówienia
Oddziału Rzeszów
Przyłącza

 
Rzeszów, dn. 24-03-2014
Informacja nr 2 z dnia 3.04.2014 o pytaniach do ogłoszenia o przetargu
Informacja nr 1 z dnia 24.03.2014 o zmianie terminów składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o sprzedaży transformatora
Umowa kupna sprzedaży
 
Rzeszów, dn. 18-03-2014
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości