Skip Navigation Links

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze PGE Dystrybucja S.A.

Poniżej możecie Państwo pobrać odpowiednie wzory wniosków o przyłączenie
do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

 1. W-1 Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia:
  Grupa przyłączeniowa IV, V, VI do 1kV
  1. Z-W-1 Załącznik: bilans mocy w budynku wielolokalowym
 2. W-2 Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej średniego i wysokiego napięcia:
  Grupa przyłączeniowa II, III, VI powyżej 1kV
 3. W-3 Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców
  1. W-3-ZA Załącznik A do wniosku W-3 Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej
  2.  W-3-ZB Załącznik B do wniosku W-3 Specyfikacja techniczna turbiny i generatora
  3. W-3-ZC Załącznik C do wniosku W-3 Specyfikacja techniczna fotowoltaika

druk zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji OZE Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji OZE (OZE o mocy do 40 kW włącznie) – gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia dla odbiorcy

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o wykonaniu mikroinstalacji
Oświadczenie o wykonaniu małej instalacji
Oświadczenie o wykonaniu instalacji

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w zakładce

Podmioty przyłączeniowe  Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów