Zapoznaj się z naszą ofertą kierowaną zarówno do obiorców indywidualnych jak również firm oraz instytucji. Wewnątrz sekcji znajdują się również dokumenty do pobrania, aktulana taryfa i wiele innych informacji.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego na obszarze województw: podkarpackiego oraz części lubelskiego, ...
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów udostępnia swoim klientom wachlarz taryf umożliwiając wybór adekwatnie do potrzeb klienta, w związku z czym klient ma wpływ na sposób rozliczenia ...
pl en

Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w innej jurysdykcji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie podejmuje się ich aktualizować. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady ani rekomendacji, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej.

Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.

Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na stronach podmiotów nienależących do Grupy PGE.

Zastrzeżenia prawne